1547/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 16 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1745/2009, 520/2010, 994/2012 och 181/2014, ett nytt 13 mom., varvid det nuvarande 13 mom. blir 14 mom., som följer:

16 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter om utgifter och avdrag

Universitet och högskolor ska för beskattningen till Skatteförvaltningen lämna behövliga uppgifter om en donation som har gjorts av en skattskyldig och som är avdragsgill enligt 98 a § i inkomstskattelagen (1535/1992).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 31/2015
FiUB 8/2015
RSv 49/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.