1540/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Statsrådets förordning om betalning av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2016

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 21 a § 5 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), sådant det lyder i lag 542/2012:

1 §
Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie

Det förskott på arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetslöshetsförsäkringsfonden har fastställt förfaller till betalning enligt följande:

1) 1,00 procent av lönebeloppet enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) den 1 januari 2016;

2) för den del av lönebeloppet som överstiger 2 044 500 euro 1,5 procent den 1 mars 2016 och 1,4 procent den 1 september 2016.

2 §
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som arbetsgivaren har innehållit hos löntagaren med stöd av 20 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner förfaller till betalning i en post den 1 maj 2016.

3 §
Premie för delägare i företag

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag enligt 18 § 2 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner förfaller till betalning i en post den 1 maj 2016 och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag enligt det momentet förfaller till betalning den 1 januari 2016.

4 §
Arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 § om arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie förfaller arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk enligt 18 § 3 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner till betalning enligt följande:

1) 1,00 procent av lönebeloppet den 1 januari 2016;

2) för den del av lönebeloppet som överstiger 2 044 500 euro 0,75 procent den 1 mars 2016 och 0,7 procent den 1 september 2016.

5 §
Arbetslöshetsförsäkringspremie för universitet

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 § om arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie förfaller arbetslöshetsförsäkringspremie för universitet enligt 18 § 4 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner till betalning enligt följande:

1) 1,00 procent av lönebeloppet den 1 januari 2016;

2) för den del av lönebeloppet som överstiger 2 044 500 euro 0,9 procent den 1 mars 2016 och 0,88 procent den 1 september 2016.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till utgången av 2016.

Förordningen tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas för 2016.

Helsingfors den 17 december 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Regeringssekreterare
Pekka Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.