1526/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ordningsbotsförseelser

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om ordningsbotsförseelser (1081/2015) 15 § och

ändras 14 § som följer:

14 §
Förseelser som gäller fiskevårdsavgift

Den som fiskar utan att ha betalat fiskevårdsavgift enligt 79 § i lagen om fiske (379/2015) eller som försummar att inom utsatt tid uppvisa ett bevis på att fiskevårdsavgift har betalats, kan föreläggas en ordningsbot på 100 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 17 december 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Heidi Aliranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.