1487/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 10 december 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner (1015/2013), av dem bilaga 2 sådan den lyder i förordning 1032/2014, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2015.

Förordningen tillämpas första gången vid beräkningen av den försäkringstekniska ansvarsskulden för 2015 och vid den ansvarsfördelning som verkställs för 2015.

Helsingfors den 10 december 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Matematiker
Harri Isokorpi

SHMf om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.