1445/2015

Helsingfors den 11 december 2015

Lag om ändring av 193 § i utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) 193 § 2 mom., sådant det lyder i lag 323/2009, som följer:

193 §
Anförande av besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors förvaltningsdomstol kan i sammansättning med en domare behandla besvär som gäller ett sådant ärende som avses i 103 § eller 104 § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 56/2015
FvUB 8/2015
RSv 27/2015

Helsingfors den 11 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.