1423/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler (1367/2011) 13 § 2 mom. som följer:

13 §
Försäljning av kött- och fiskeriprodukter samt levande musslor

Bestämmelser om det krav som gäller frysning av vissa fiskeriprodukter finns i avsnitt VIII kapitel III del D i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung. Kravet gäller inte fångad strömming (Clupea harengus membras) och vassbuk (Sprattus sprattus) eller därav framställda produkter.


Denna förordning träder i kraft den 15 december 2015.

Europaparlamentets och rådets förordning 853/2004/EG (32004R0853); EGT nr L 226, 25.06.2004, s. 22
Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG.

Helsingfors den 4 december 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Veterinäröverinspektör
Maaria Hackzell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.