1417/2015

Helsingfors den 3 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av 2 b och 2 c § i statsrådets förordning om Folkpensionsanstalten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Folkpensionsanstalten (1137/2001) 2 b och 2 c §, sådana de lyder i förordning 1134/2008, som följer:

2 b §
Betalning av förskott på statens andel

Social- och hälsovårdsministeriet ska den första vardagen i varje månad till Folkpensionsanstaltens allmänna fond för social trygghet betala det förskott på statens andel som avses i 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

2 c §
Justering av förskott på statens andel

Folkpensionsanstalten ska årligen i samband med bokslutet fastställa statens andel av verksamhetskostnaderna för allmänna fonden för social trygghet. Skillnaden mellan statens fastställda andel och de förskott som staten betalat beaktas i förskotten på verksamhetskostnaderna för det år som följer på fastställandet av bokslutet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Denna förordning tillämpas första gången vid justeringen av förskotten på verksamhetskostnaderna för 2015.

Helsingfors den 3 december 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.