1405/2015

Helsingfors den 3 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 8 § i polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i polisförvaltningsförordningen (158/1996) 1 och 8 §, sådana de lyder, 1 § i förordningarna 516/2009 och 59/2014 och 8 § i förordningarna 183/1998 och 516/2009, som följer:

1 §

Bestämmelser om uppgifterna för Polisstyrelsen, som är polisens högsta ledning, finns i polisförvaltningslagen (110/1992), lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013) och statsrådets förordning om polisen (1080/2013).

Polisstyrelsen leder de polisenheter som lyder under den. Närmare föreskrifter om styrelsens uppgifter finns i reglementet för Polisstyrelsen.

8 §

Skyddspolisen ska, för att fullgöra den uppgift som bestäms i polisförvaltningslagen, meddela myndigheter och sammanslutningar sådana anvisningar, råd och upplysningar som behövs för upprätthållande av statens säkerhet eller för att förhindra att den kränks.

Inrikesministeriet fastställer verksamhetsområdena för skyddspolisens resultatenheter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 3 december 2015

Inrikesminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Jarkko Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.