1399/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Lag om ändring av 14 § i lagen om dödförklaring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om dödförklaring (127/2005) 14 § som följer:

14 §
Behörig magistrat

Ett ärende som gäller dödförklaring behandlas av den magistrat inom vars verksamhetsområde personens sista hemkommun eller folkbokföringskommun är belägen.

Genom förordning av finansministeriet utfärdas bestämmelser om vilken magistrat som är behörig att behandla ett ärende som gäller dödförklaring i situationer då det inte finns någon magistrat enligt 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 6/2015
FvUB 7/2015
RSv 26/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.