1383/2015

Helsingfors den 3 december 2015

Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Karl Fazer och finländskheten

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2016 har det förflutit 150 år sedan grundaren av Fazer-koncernen, kommerserådet Karl Fazer föddes. Med anledning av jubileumsåret präglas jubileumsmynt i silver med valören 20 respektive 10 euro.

2 §

Jubileumsmyntet med valören 20 euro tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

Jubileumsmyntet med valören 10 euro tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 500 promille är silver och 500 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntet med valören 20 euro har en diameter på 38,6 ± 0,1 millimeter och en vikt på 25,5 ± 0,5 gram.

Jubileumsmyntet med valören 10 euro har en diameter på 28,5 ± 0,1 millimeter och en vikt på 10 ± 0,15 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter. Mynten har en slitrand.

4 §

Jubileumsmynten är specialpräglade, varvid myntens botten dels är matt, dels spegelblank. På matt botten är figurerna spegelblanka och på spegelblank botten matta.

Av jubileumsmynten kan de första 200 mynten av vardera valören 20 och 10 euro numreras.

5 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmynten är placerade så att vardera sidan av mynten är på rätt led då mynten vänds som ett bokblad.

På mynten finns myntutformarens släktnamnsinitial D och Ab Myntverket i Finlands logotyp.

6 §

Jubileumsmyntens utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida avbildas ränderna i en fasans fjäderdräkt i förstoring. Texten KARL FAZER löper vågrätt något över myntets mittlinje så att den slutar vid myntets högra kant. Årtalen 1866—1932 löper vågrätt under texten så att de är centrerade i förhållande till den.

I mitten av myntens valörsida avbildas en gren av ett kakaoträd med tre kakaobönor. Texten SUOMI FINLAND löper i bågform längs myntets vänstra kant. Valörbeteckningen 20 € eller 10 € samt årtalet 2016 löper i bågform nere längs myntets högra kant.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 7 december 2015.

Helsingfors den 3 december 2015

Finansminister
Alexander Stubb

Budgetråd
Niko Ijäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.