1363/2015

Helsingfors den 26 november 2015

Statsrådets förordning om ändring av 10 och 27 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015 (44/2015) 10 § 1 och 8 mom. samt 27 § 2 mom., av dem 10 § 1 mom. och 8 mom. sådana de lyder i  förordning 850/2015, som följer:

10 §
Produktionsstöd för mjölk

För mjölk som köpts och godkänts för att marknadsföras och som sökanden producerat eller för direktförsäljning av mjölk som sökanden producerat kan stöd beviljas till högst följande belopp:

Stödområde 1.1.—28.2.cent/liter 1.3.—31.7.cent/liter 1.8.—31.10. cent/liter 1.11.—31.12. cent/liter
C1 9,6 7,7 8,5 10,0
C2 10,3 8,4 9,3 10,8
C2 norr och skärgården 11,3 9,4 10,4 11,9
C3—P1 14,3 12,4 13,7 15,2
C3—P2 16,0 14,1 15,6 17,1
C3—P3, P4 18,6 16,7 18,5 20,0
C4—P4 23,3 21,4 23,7 25,2
C4—P5 32,5 30,6 34,0 35,5

Nordligt stöd kan beviljas till ett belopp av sammanlagt högst 170,1 miljoner euro. Om det stödbelopp som beräknas utifrån den mjölkmängd som berättigar till stöd överskrider det nämnda maximibeloppet, sänks stödet per enhet.

27 §
Ikraftträdande

Förordningens 10 § 4—6 mom. ska tillämpas på den produktion som sker senast den 31 mars 2015.


Denna förordning träder i kraft den 3 december 2015.

Helsingfors den 26 november 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.