1353/2015

Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse (224/2012):

1 §

Det i Bryssel den 25 maj 2011 ingångna avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse träder i kraft den 1 december 2015 så som därom har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 21 mars 2012 och av statsrådets allmänna sammanträde den 10 maj 2012. Meddelande om godkännandet har lämnats till generalsekreteraren för Europeiska unionens råd den 29 maj 2012.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse (224/2012) träder i kraft den 1 december 2015.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 77/2015)

  Helsingfors den 19 november 2015

Utrikesminister
Timo Soini

Utrikesråd
Tarja Laitiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.