1351/2015

Helsingfors den 19 november 2015

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar med stöd av 14 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992), sådan paragrafen lyder i lag 913/2012, följande:

1. Det enligt förändringen i folkpensionsindex justerade avgiftstak som avses i 6 a § 1 och 4 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är 691 euro från den 1 januari 2016.

2. Den enligt förändringen i folkpensionsindex justerade klientavgift som avses i 6 b § 1 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och som tas ut för tjänster under närståendevårdarens ledighet är högst 11,50 euro per dygn från den 1 januari 2016.

3. Det enligt förändringen i arbetspensionsindex justerade belopp som avses i 7 c § 1 och 2 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och som ska stå till en persons förfogande är minst 107 euro per månad från den 1 januari 2016.

Helsingfors den 19 november 2015

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Regeringssekreterare
Johanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.