1339/2015

Helsingfors den 20 november 2015

Lag om ändring av 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), sådan paragrafen lyder i lag 676/2014, ett nytt 4 mom. som följer:

33 a §
Övergångsutjämning 2015—2019

Övergångsutjämningen mellan kommunerna och staten genomförs kostnadsneutralt. Statsandelen för kommunal basservice minskas i varje kommun med ett jämnstort belopp per invånare, så att minskningen motsvarar övergångsutjämningen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

Denna lag tillämpas också på övergångsutjämningar som genomförs före lagens ikraftträdande.

RP 20/2015
FvUB 3/2015
RSv 20/2015

Helsingfors den 20 november 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.