1334/2015

Helsingfors den 20 november 2015

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av skjutvapenlagen (764/2015) 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


Den som när denna lag träder i kraft blir skyldig att förvara sitt skjutvapen på det sätt som anges i 106 § 3 mom. ska senast inom fem år från ikraftträdandet förvara sitt skjutvapen på det sätt som avses i det momentet.Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 100/2015
FvUB 4/2015
RSv 21/2015

Helsingfors den 20 november 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.