1330/2015

Helsingfors den 19 november 2015

Statsrådets förordning om sättande i kraft av 1997 års akt om ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Den i Genève den 19 juni 1997 utfärdade 1997 års akt om ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga är i kraft från och med den 8 oktober 2015 så som därom har överenskommits.

Republikens president har godkänt 1997 års akt om ändring i stadgan den 30 december 1997. Instrumentet om godkännande har deponerats hos Internationella arbetsorganisationens generaldirektör den 12 januari 1998.

2 §

Bestämmelserna i akten är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 23 november 2015.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 75/2015)�

Helsingfors den 19 november 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Regeringsråd
Liisa Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.