1319/2015

Helsingfors den 12 november 2015

Kommunikationsministeriets förordning om parkeringsskiva och om skyldigheten att använda den

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 28 a § 3 mom. i vägtrafiklagen (267/1981):

1 §
Parkeringsskiva

Parkeringsskiva är en anordning med hjälp av vilken parkeringstidens början anges (ankomsttid). Parkeringstidens början ska vara tydligt avläsbar.

Parkeringstidens början kan även anges med en elektronisk tjänst eller ett elektroniskt system för fjärravläsning av parkeringsskivan, om kommunen har tagit i bruk en sådan tjänst eller ett sådant system inom sitt område.

2 §
Markering av parkeringstidens början

Som parkeringstidens början ska markeras den tid då fordonet parkeras. Som parkeringstidens början kan även markeras, beroende på vilken tidpunkt som är tidigare, den hela eller halva timme som följer efter det att bilen parkerades.

Parkeringstidens början ska markeras så som framgår av 1 mom., även om skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller endast för en del av parkeringstiden. Parkeringsskiva behöver inte användas, om parkeringen sker helt och hållet utanför den tid skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller.

Parkeringstidens början får inte ändras under den tid skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller.

3 §
Placering av parkeringsskivan

Parkeringsskivan ska under parkeringstiden placeras på ett synligt ställe innanför bilens vindruta så, att parkeringstidens början är tydligt avläsbar utifrån.

Under parkeringstiden får det endast finnas en parkeringsskiva i sänder placerad på ett synligt ställe innanför vindrutan.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 november 2015 och den tillämpas från och med den 1 december 2015.

Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut om användning av parkeringsskiva (924/1990).

Helsingfors den 12 november 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsråd
Kirsi Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.