1277/2015

Helsingfors den 22 oktober 2015

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen (433/2004) 9 § som följer:

9 §
Avgivande av berättelsen

Statsrådet ska senast under det tredje riksmötet under varje valperiod lämna riksdagen en i 37 § i språklagen avsedd berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 22 oktober 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Språkrättsråd
Corinna Tammenmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.