1271/2015

Helsingfors den 20 oktober 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) 5 § 22 punkten samt

ändras 3 § 19 punkten och 4 § 3 punkten som följer:

3 §
Sjukdomar som lätt sprider sig

Följande sjukdomar är djursjukdomar som lätt sprider sig:


19) viral hemorrhagisk septikemi (VHS),


4 §
Farliga djursjukdomar

Följande sjukdomar är farliga djursjukdomar:


3) smitta av gruppen Mycobacterium tuberculosis complex (bovin tuberkulos) hos klövdjur,Denna förordning träder i kraft den 2 november 2015.

Helsingfors den 20 oktober 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.