1251/2015

Helsingfors den 8 oktober 2015

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om anmälningsskyldighet vid företagsförvärv

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om anmälningsskyldighet vid företagsförvärv (1012/2011) 1 § 1 mom. som följer:

1 §
Anmälningsskyldighet

En anmälan enligt 23 § i konkurrenslagen (948/2011) ska innehålla de uppgifter som anges i bilagan till denna förordning. Anmälan till Konkurrens- och konsumentverket och bilagorna till anmälan ska lämnas in elektroniskt.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2015.

Helsingfors den 8 oktober 2015

Näringsminister
Olli Rehn

Konsultativ tjänsteman
Virve Haapajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.