1243/2015

Helsingfors den 24 september 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försäkringsdomstolen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om försäkringsdomstolen (237/2003) 4, 7 och 10 § samt

ändras 6 § och 9 § 1 mom., sådana de lyder, 6 § delvis ändrad i förordning 705/2011 och 9 § 1 mom. i den förordningen, som följer:

6 §
Tjänstledighet

Försäkringsdomstolens överdomare kan ta ut tjänstledighet högst 30 dagar om året. Beslut om beviljande av tjänstledighet för längre tid fattas av högsta förvaltningsdomstolen.

Tjänstledighet för försäkringsdomare för högst ett år beviljas av försäkringsdomstolens överdomare. Tjänstledighet för en längre tid än ett år beviljas av högsta förvaltningsdomstolen.

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av försäkringsdomstolens överdomare.

9 §
Försäkringsdomstolens ledningsgrupp

Vid försäkringsdomstolen finns en ledningsgrupp som biträder överdomaren i att leda och utveckla försäkringsdomstolens verksamhet. Till ledningsgruppen hör förutom överdomaren försäkringsdomstolens avdelningschefer och kanslichef.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015.

Helsingfors den 24 september 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Specialsakkunnig
Samuli Sillanpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.