1239/2015

Helsingfors den 23 september 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2015–2016

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2015 – 2016 (1083/2015) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
Jakt på järpe

Utöver vad som bestäms i 1 mom. är jakt på järpe från och med den 16 oktober till och med den 31 oktober förbjuden i landskapen Mellersta Österbotten och Österbotten, i landskapet Södra Österbotten, dock inte i kommunerna Isojoki, Jalasjärvi, Bötom och Kauhajoki, samt i landskapet Norra Savolax, dock inte i kommunerna Rautavaara, Sonkajärvi och Vieremä.


Denna förordning träder i kraft den 9 oktober 2015 och gäller fram till den 31 juli 2016.

Helsingfors den 23 september 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Sami Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.