1237/2015

Helsingfors den 18 september 2015

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om militärfordon

I enlighet med försvarsministeriets beslut

fogas till försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006) en ny 19 a § som följer:

19 a §
Vissa militärfordons avgasutsläpp

Avgasutsläppen för en bil som används i ett sådant uppdrag och i en sådan utbildning som avses i lagen om militär krishantering (211/2006) ska uppfylla minst kraven på EURO III-nivå enligt direktiv 1999/96/EG eller kraven på Euro 3-nivå enligt direktiv 98/69/EG, beroende på vilket direktiv som tillämpas på bilen.

I fråga om avgasutsläppen för andra militärfordon i sådana uppgifter som nämns i 1 mom. tillämpas 1 § 3 mom. 1 punkten i statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer (844/2004).

Avgasutsläppen för andra än i 1 mom. nämnda bilar i kategori M1G eller N2G som framställts för militärt bruk ska uppfylla kraven på Euro 5-nivå enligt förordning (EG) nr 715/2007 eller kraven på EURO V-nivå enligt direktiv 2005/55/EG, beroende på vilken rättsakt som tillämpas på bilen.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015.

Helsingfors den 18 september 2015

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Regeringssekreterare
Kosti Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.