1188/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 10 § i lagen om statsgarantifonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsgarantifonden (444/1998) 10 §, sådan den lyder i lag 680/2000, som följer:

10 §
Revision

Revision av fondens konton och förvaltning utförs av revisorer som utses av arbets- och näringsministeriet. En av revisorerna ska vara en CGR-revisor eller en OFGR-revisor.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.