1178/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 4 § i lagen om ombildande av föreningar som utövar ekonomisk verksamhet till andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ombildande av föreningar som utövar ekonomisk verksamhet till andelslag (502/1989) 4 § som följer:

4 §

Den styrelse som valts för andelslaget ska till handelsregistret anmäla att föreningen har ombildats till andelslag. Härvid ska i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms om den anmälan om bildande av andelslag som ska göras till handelsregistret. Till anmälan ska fogas ett intyg av en revisor som avses i revisionslagen (1141/2015) om att föreningens tillgångar förslår till att täcka skulderna och andelskapitalet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.