1171/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 18 § i lagen om Finlands skogscentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 18 § som följer:

18 §
Revisors tystnadsplikt

I fråga om revisors tystnadsplikt gäller förutom revisionslagen (1141/2015) det som föreskrivs i 23 och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.