1166/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 12 § i lagen om Trafikskyddet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Trafikskyddet (278/2003) 12 § 2 mom. som följer:

12 §
Bokföring och revision

För granskning av Trafikskyddets förvaltning och räkenskaper ska Trafikskyddet ha två revisorer, som ska vara CGR- eller OFGR-revisorer. Av revisorerna väljs en av centralorganisationens möte och en förordnas av kommunikationsministeriet. För båda revisorerna väljs eller förordnas också en revisorssuppleant. På revisionen av Trafikskyddet tillämpas revisionslagen (1141/2015).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.