1165/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 12 och 13 § i lagen om Kommunernas garanticentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Kommunernas garanticentral (487/1996) 12 § 1 mom. och 13 § 1 mom., av dem 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 944/2006, som följer:

12 §
Revision och bokslut

För granskning av räkenskaperna och förvaltningen under de år som högst motsvarar delegationens mandattid väljer delegationen en revisionssammanslutning. Den huvudansvariga revisor som revisionssammanslutningen uppgett ska vara en CGR- eller OFGR-revisor. Vid revisionen iakttas i tillämpliga delar revisionslagen (1141/2015).


13 §
Garanticentralsinspektör

Till garanticentralsinspektör förordnas en revisionssammanslutning. Den fysiska person som i revisionssammanslutningen sköter garanticentralsinspektörens uppgifter ska vara en CGR- eller OFGR-revisor. En revisionssammanslutning som enligt 12 § valts att sköta revisionsuppgifterna vid garanticentralen kan inte samtidigt vara garanticentralsinspektör.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.