1163/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 12 § i lagen om kommersiell godstransport på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1283/2011, som följer:

12 §
Intyg

När gemenskapstillstånd ansöks för bedrivande av godstrafik på landsväg i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, utfärdar polisen på företagets hemort en sådan handling som avses i artikel 19.1 i EU:s förordning om trafikidkare och ett sådant intyg som avses i artikel 19.2 i den förordningen. Ett sådant intyg över solvens som avses i artikel 7 i EU:s förordning om trafikidkare utfärdas av ett kreditinstitut eller av en revisor som avses i revisionslagen (1141/2015). Ett sådant intyg över yrkeskunnande som avses i artikel 21.1 i den sistnämnda förordningen utfärdas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, om personen i fråga första gången har fått rätt att bedriva godstrafik före den 2 oktober 1999 och i övriga fall av Trafiksäkerhetsverket.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.