1156/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 13 och 37 § i lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotterilagen (1047/2001) 13 § 4 mom. och 37 §, av dem 13 § 4 mom. sådant det lyder i lag 575/2011, som följer:

13 §
Penningautomatföreningen

Föreningen ska ha en av föreningsmötet utsedd revisor som ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. Föreningen ska dessutom ha en av statsrådet förordnad revisor som ska vara en OFGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en OFGR-revisor.


37 §
Utlåtande om redovisningen

Till redovisningen ska fogas ett utlåtande om bingospelets lönsamhet av en sådan revisor som avses i revisionslagen (1141/2015).

I bingotillståndet kan ingå tillstånd till att utlåtandet ges av en fysisk person som uppfyller kraven på oberoende ställning och jäv enligt 4 kap. 6 och 7 § i revisionslagen, om det på grund av det fåtal gånger som bingospel anordnas eller av någon annan orsak kan antas att avkastningen av spelet är liten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.