1120/2015

Helsingfors den 3 september 2015

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (616/2009) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 640/2011, som följer:

2 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för direktörer och förvaltningsdirektören är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med ansvarsområdet, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.


Denna förordning träder i kraft den 21 september 2015.

Helsingfors den 3 september 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.