1115/2015

Helsingfors den 3 september 2015

Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 2 b § 2 mom. i skadeståndslagen (412/1974), sådant det lyder i lag 509/2004:

1 §

Beloppet av den förvärvsinkomst som avses i 5 kap. 2 b § 1 mom. 1—3 punkten i skadeståndslagen (412/1974) är

1) 8 630 euro per år när den skadelidande fyllt 18 år,

2) 37 550 euro per år när den skadelidande fyllt 23 år,

3) 45 790 euro per år när den skadelidande fyllt 35 år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 7 september 2015.

Denna förordning tillämpas när ersättningen för inkomstförlust bestäms efter det att förordningen har trätt i kraft.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade (408/2014).

Helsingfors den 3 september 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsråd
Laura Määttänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.