1103/2015

Helsingfors den 18 augusti 2015

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras 14 § 2, 3 och 4 mom., 15 § 2 och 3 mom. och 17 § 2 mom. samt bilaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 9 till utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010), av dem bilagorna 1, 3, 4, 5 och 9 sådana de lyder i förordning 163/2015, bilaga 2 i förordning 633/2013, bilaga 6 i förordning 158/2014 och bilaga 7 i förordning 693/2014, som följer:

14 §
Utbildningsersättning

Vidare betalas utgifterna för skolbespisningen, om de inte ingår i terminsavgiften, dock högst 1 050 euro per läsår. Om barnet inte deltar i skolbespisningen, betalas 525 euro per läsår i bidrag för måltidskostnader. Om ersättningen endast omfattar en del av läsåret, är beloppet motsvarande andel av ersättningen för hela läsåret.

För anskaffning av läromedel som behövs inom den grundläggande utbildningen betalas tjänstemannen 370 euro per barn och läsår, om läromedelskostnaderna inte ingår i terminsavgiften.

Kostnader som föranleds av gymnasieutbildning eller grundläggande yrkesutbildning betalas, om barnet inte har fullgjort lärokursen för gymnasiet eller en yrkesläroanstalt enligt det finländska skolsystemet. Tjänstemannens självkostnadsandel är dock 370 euro per läsår, om läroböckerna ingår i läroanstaltens terminsavgift.


15 §
Dagvårdsersättning

Dagvårdsersättningens självkostnadsandel för barn som fyllt tre år är 3 100 € om året och maximibeloppet för den del som överskrider självkostnadsandelen 10 500 € om året, räknat från det vården inleddes.

Dagvårdsersättningens självkostnadsandel för barn under tre år är 1 550 € om året och maximibeloppet för den del som överskrider självkostnadsandelen 5 250 € euro om året, räknat från det vården inleddes. Ersättning betalas dock inte för dagvård av barn under tre år, om tjänstemannen eller maken har rätt till hemvårdsstöd för barnet i fråga.


17 §
Ersättning för semesterresa hem

Vid stationeringsorter med hög säkerhetsrisk betalas ersättning för tre resor tur och retur för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början och för ytterligare en resa för varje fyramånadersperiod om tjänstgöringsperioden överskrider ettårsperioderna med minst fyra månader.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 augusti 2015

Utrikesminister
Timo Soini

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Bilaga 1

Ortstilläggens grundvärden

Tjänstebenämning eller uppgift Grundvärde euro per år
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 1—3) 35 100
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat (kravnivå 4—5) 34 700
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, New Delhi, Paris, Peking, S:t Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tokyo, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadör (EU-representationen), administrationschef (EU-representationen), OSSE-ambassadör (Wien) 26 100
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd;specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i I lönegrupp 21 200
Utrikessekreterare, andre sekreterare (administrativa ärenden); specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i II lönegrupp 18 700
Attaché, attaché (administrativa ärenden), specialist; polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i III lönegrupp 16 400
Avdelningssekreterare 13 700
Övriga 12 700

Bilaga 2

Tjänstebänemningarnas samordning

Tillämplig tjänstebenämning Tjänstebenämning
Utrikesråd Ekonomichef, chef för dataförvaltning,fastighetschef, konsultativ tjänsteman
Ambassadsråd IT-chef, handelsråd, lagstiftningsråd, redovisningschef, specialforskare, utvecklingspolitisk rådgivare, överinspektör
Utrikessekreterare Datakommunikationsspecialist, ekonomiplanerare, forskare, forskningssekreterare, handelssekreterare, informatör, inspektör, juridisk rådgivare, lagstiftningssekreterare, translator,utbildningsplanerare
Andre sekreterare(administrativa ärenden) Kamrer, revisor
Attaché(administrativa ärenden) Redovisningssekreterare, regional informatör, personalsekreterare, upphandlingssekreterare
Avdelningssekreterare EU-rådgivare, projektassistent
Byråsekreterare Registrator, telefonist,telekommunikationssekreterare, webbsekreterare

Bilaga 3

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.9.2015
Stationeringsort Koefficient
PekingShanghai 1,450
BernGenéveHongkongOsloSöul 1,400
Tokyo 1,350
AbujaKöpenhamnSingapore 1,300
New YorkRamallahTel Aviv 1,250
Moskva 1,200
CanberraLondonLos AngelesParisReykjavikStockholmWashington 1,150
BeirutBerlinKabul 1,100
Abu DhabiAnkaraBangkokBrysselDublinMaputoOttawaRomStrasbourgWien 1,050
AstanaAtenDar es SalaamHaagLimaMadridNairobiNew DelhiPetrozavodskS:t PetersburgTeheran 1,000
Addis AbebaBagdadBogotáBrasiliaBuenos AiresJakartaLissabonNicosiaRiadZagreb 0,950
BudapestKuala LumpurRigaSantiago de ChileTallinnYangon 0,900
AlgerBelgradKairoKathmanduLusakaMurmanskPragPristinaRabatSofiaWarszawa 0,850
BukarestHanoiMexico MinskPretoriaTunisVilnius 0,800
DamaskusWindhoek 0,750
Kiev 0,700

Bilaga 4

Utrustningsersättningarnas belopp

Tjänstebenämning eller uppgift Utrustningsersättning euro
Chef eller ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat, II-tjänsteman (Berlin, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, New Delhi, Paris, Peking, S:t Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tokyo, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadörer (EU-representationen), administationschef (EU-representationen), OSSE-ambassadör (Wien) 14 700
Övriga utrikesråd, ambassadråd samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp I 12  900
Utrikessekreterare, attachéer samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp II eller III 10  900
Administrativa utrikessekreterare,administrativa attachéer, avdelningssekreterare 7 400
Övriga 5 300
Antal hela år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning Procentandel av full ersättning
3 år 30 %
4 år 40 %
5 år 50 %
6 år 60 %
7 år 70 %
8 år 80 %
9 år 90 %

Bilaga 5

Maximala kubikmetrar flyttgods

Tjänstebenämning eller uppgift Maximal kubikmeter flyttgods
Beskickningschef 30
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin, Genėve, London, Moskva, NATO-representationen, New Delhi, Paris, Peking, S:t Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tokyo, Washington, FN-representationen), Coreper I- och COPS-ambassadör (EU-representationen), administrationschef (EU-representationen), OSSE-ambassadör (Wien) 40
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist och presstjänsteman i I lönegrupp 35
Utrikessekreterare, attaché; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist och presstjänsteman i II eller III lönegrupp 30
Andre sekreterare (administrativa ärenden),attaché (administrativa ärenden), avdelningssekreterare 25
Övriga 20

Bilaga 6

Flyttningsersättningarna och flyttningsvägarna

Flyttningsersättning enligt flyttningsrätt och flyttningsväg

Flyttningsersättning € enligt väggrupp
Flyttningsrätt m3 A B C D E F
60 - 7 737 10  895 12  524 14  350 17  181 19  236
55 - 59 7  248 10 188 11  710 13  426 16  094 18  040
50 - 54 6 760 9  481 10  895 12  503 15  008 16  845
45 - 49 6  271 8  776 10  080 11  579 13  921 15  649
40 - 44 5  781 8  069 9  264 10  655 12  834 14  454
35 - 39 5  292 7  363 8  449 9  731 11  747 13  258
30 - 34 4  804 6 656 7 635 8  808 10  661 12  063
25 - 29 4  314 5 950 6  820 7 884 9  574 10  867
20 - 24 3  825 5  244 6  004 6  960 8  487 9  673
15 - 19 3  336 4  537 4  864 6  036 7  400 8  477
10 - 14 2  848 3  830 4  374 5  113 6  314 7  282
5 - 9 2  065 2  798 3  228 3  863 4  901 5  760

Flyttningsvägar

Från Till Grupp Undantagsfall
Helsingfors Riga, Stockholm, Tallinn A
Köpenhamn, Oslo, S:t Petersburg, Vilnius B
Belgrad, Berlin, Bryssel, Budapest, Bukarest, Haag, Kiev, Minsk, Murmansk, Petrozavodsk, Prag, Sofia, Warszawa, Zagreb C
Abu Dhabi, Ankara, Aten, Bangkok, Beirut, Bern, Damaskus, Dublin, Geneve, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kairo, Kathmandu, Kuala Lumpur, Lissabon, London, Madrid, Moskva, New Delhi, Nicosia, Paris, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rom, Shanghai, Singapore, Strasbourg, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien D
Abuja, Addis Abeba, Alger, Canberra, Dar es Salaam, Kabul, Los Angeles, Lusaka, Maputo, Nairobi, New York, Ottawa, Pretoria, Reykjavik, Söul, Tokyo, Washington, Windhoek E
Astana, Brasilia, Buenos Aires, Lima, Mexico, Santiago de Chile F
De Nordiska och Baltiska länderna (Köpenhamn, Oslo, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius) inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A Riga, Stockholm, Tallinn -> Helsingfors A
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa, S:t Petersburg B Köpenhamn, Oslo, Vilnius -> Helsingfors B
Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C De Baltiska länderna -> Murmansk, Moskva, Petrozavodsk CDe Baltiska länderna -> Kiev BRiga, Tallinn -> Minsk BVilnius -> Minsk ADe Nordiska och Baltiska länderna -> Ankara D
Asien, Australien, Mellanöstern, Nordafrika D Köpenhamn, Oslo, Stockholm -> Kiev, Minsk, Moskva, Murmansk, Petrozavodsk DKöpenhamn, Oslo, Stockholm -> Australien EDe Nordiska och Baltiska länderna -> Kabul, Söul, Tokyo E
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika E
Central- och Sydamerika F
Reykjavik Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordamerika (förutom Los Angeles), de Nordiska och Baltiska länderna, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Los Angeles, Mellanöstern, Nordafrika, Öst-, Väst- och Sydafrika F
Mellan- och Västeuropa (Berlin, Bern, Bryssel, Budapest, Dublin, Geneve, Haag, London, Paris, Prag, Strasbourg, Warszawa, Wien) inrikes eller till ett grannland (< 500 km) A
inom området (> 500 km), de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet B Budapest, Prag, Warszawa, Wien -> Dublin, London CMellan- och Västeuropa -> Ankara CDublin, London -> Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C
Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet C Bern, Dublin, Geneve, London, Paris, Strasbourg, Wien - > Helsingfors D
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland (Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg), Ukraina och Vitryssland D Mellan- och Västeuropa -> Kabul, Söul, Tokyo EWarszawa -> Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Ukraina och Vitryssland C
Nordamerika, Murmansk, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika E Warszawa -> Murmansk D
Central- och Sydamerika F
Medelhavet (Aten, Lissabon, Madrid, Nicosia, Rom) inom området (> 500 km), Nordafrika B
Mellan och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C Aten, Nicosia, Rom -> Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet B
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, Kiev, Minsk, Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Öst-, Väst- och SydAfrika D Medelhavet -> Kabul, Söul, Tokyo EAten, Nicosia, Rom -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C
Murmansk, Nordamerika, Reykjavik E
Central- och Sydamerika F
Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet (Ankara, Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb) inom området eller till ett grannland (< 500 km) A
inom området (> 500 km), Mellan- och Västeuropa B Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Dublin, London CAnkara -> Belgrad, Bukarest, Pristina, Sofia, Zagreb, Mellan- och Västeuropa C
Helsingfors, Medelhavet, Nordafrika, de Nordiska och Baltiska länderna C Pristina -> Helsingfors DAnkara -> Helsingfors, de Nordiska och Baltiska länderna DSydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Aten, Nicosia, Rom B
Asien, Australien, Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland D Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Kabul, Söul, Tokyo, Murmansk ESydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv C
Nordamerika, Reykjavik, Öst-, Väst- och Sydafrika E
Central- och Sydamerika F
Nordafrika (Alger, Kairo, Rabat, Tunis) inom området, Medelhavet B
Mellan- och Västeuropa, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet C
Asien, Australien, Helsingfors, Mellanöstern, de Nordiska och Baltiska länderna, Öst-, Väst- och Sydafrika D Kairo -> Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv B
Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland E
Central- och Sydamerika, Los Angeles, Reykjavik F
Mellanöstern (Abu Dhabi, Beirut, Damaskus, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) inom området C Damaskus -> Beirut, Ramallah, Tel Aviv BRamallah -> Tel Aviv A
Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Nordafrika, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Beirut, Damaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Aten, Nicosia, Rom, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet CDamaskus, Ramallah, Tel Aviv -> Kairo B
Asien, Australien, Öst-, Väst- och Sydafrika, Ryssland, Ukraina och Vitryssland E Mellanöstern -> Kabul, New Delhi D
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik F
Öst-, Väst- och Sydafrika (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) inom området C
Asien, Australien, Medelhavet, Nordafrika D
Helsingfors, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E
Central- och Sydamerika, Nordamerika, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland F
Asien (Astana, Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo) inom området C Bangkok, Hanoi, Hongkong, Jakarta, Kuala Lumpur, Peking, Shanghai, Singapore, Söul, Tokyo -> Astana, Kabul, Kathmandu, New Delhi D
Afrika, Australien, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Kabul, Söul, Tokyo -> de Nordiska och Baltiska länderna, Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E
Central- och Sydamerika, Helsingfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles), Ryssland, Ukraina och Vitryssland E Kabul -> Central- och Sydamerika FKabul, New Delhi -> Mellanöstern D
Reykjavik F
Australien (Canberra) inom området A
Afrika, Asien, Los Angeles, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Australien -> Köpenhamn, Oslo, Stockholm E
Central- och Sydamerika, Helsinfors, Mellanöstern, Nordamerika (förutom Los Angeles) E
Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland F
Nordamerika (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) inom området C New York -> Washington ALos Angeles -> Ottawa D
Asien, Australien, Central- och Sydamerika, Helsingfors, Nordafrika, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, de Nordiska och Baltiska länderna, Reykjavik, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E Los Angeles -> Asien, Australien DNordamerika -> Mexico DLos Angeles -> Nordafrika, Reykjavik F
Mellanöstern, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Öst-, Väst- och Sydafrika F
Central- och Sydamerika (Brasilia, Buenos Aires, Lima, Mexico, Santiago de Chile) inom Sydamerika C
inom Centralamerika C
från Central- till Sydamerika D
Asien, Australien, Nordamerika E Mexico -> Nordamerika DCentral- och Sydamerika -> Kabul F
Afrika, Helsingfors, Medelhavet, Mellan- och Västeuropa, Mellanöstern, de Nordiska och Baltiska länderna, Reykjavik, Ryssland, Ukraina och Vitryssland, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet F
Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk) inom Ryssland A Moskva -> Murmansk, Petrozavodsk B
Ryssland Ukraina, Vitryssland B Murmansk -> Ukraina, Vitryssland C
Ukraina Vitryssland B
Petrozavodsk Helsingfors C
S:t Petersburg Helsingfors B
S:t Petersburg de Nordiska och Baltiska länderna B
Kiev, Minsk de Baltiska länderna B Minsk -> Vilnius A
Kiev, Minsk, Murmansk Helsingfors C
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk de Baltiska länderna C
Moskva Helsingfors D
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, Kiev, Minsk Köpenhamn, Oslo, Stockholm D
Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet D Moskva, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk -> Warszawa C
Murmansk Mellan- och Västeuropa, Medelhavet, Sydosteuropa, Västra Balkan och Turkiet E Murmansk -> Warszawa D
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk Asien, Mellanöstern, Nordafrika, Reykjavik E
Moskva, Murmansk, Petrozavodsk, S:t Petersburg, Kiev, Minsk Australien, Central- och Sydamerika, Nordamerika, Öst-, Väst- och Sydafrika F

Bilaga 7

Priserna per enhet för representationsersättningar

Priserna per enhet för representation i hemmet är fastsatta för lunch, middag, bufféservering och cocktailmottagning samt också för brunch, lättlunch och lättare servering såsom frukost, kaffe eller drinkar.

För lunch och middag finns två ersättningskategorier: normal och krävande. Grundregeln är att ersättning betalas enligt den normala kategorin. Ersättning enligt den krävande kategorin kan godkännas, om tillställningens anledning/tema eller gästernas höga ställning ställer ovanligt höga krav på mat och dryck. Ersättning enligt den krävande kategorin kan erläggas för tillställningar med högt uppsatta gäster som är viktiga för representationens uppdrag (t.ex. högsta ledningen inom statsförvaltningen, företagsvärlden eller kulturlivet). Denna ersättningskategori gäller därmed i huvudsak beskickningscheferna. För bufféservering finns det också två ersättningskategorier där den högre kategorin förutsätter att alla gäster sitter vid dukade bord.

Mottagningens ersättning per enhet utbetalas till fullt belopp för 1–100 gäster. När antalet gäster ökar sjunker ersättningen per enhet (% av fullt belopp) som följer:

1) 101-200 personer 80 %

2) 201-300 personer 60 %

3) 301 eller fler 40 %.

Priserna per enhet anger högsta belopp. I regel skall serveringen dimensioneras enligt den måltidskategori som priset per enhet räknas på. Om det är ändamålsenligt att ordna en tillställning med mindre servering skall faktureringen ske enligt ett pris som är lägre än priset per enhet.

Priset per enhet är ersättning för anskaffning och tillredning av mat och dryck. I priset ingår också dekorationer och annat material samt allmänna utgifter. Därutöver kan ersättning betalas för utgifter som anges särskilt i reglerna för representationsarbete.

PRISERNA PER ENHET FÖR REPRESENTATION I HEMMET 1.9.2015

Stationeringsort Lunch Brunch, Middag Buffé Mottagning Frukost,
Normal Krävande lättlunch Normal Krävande Lägre Högre kaffeservering
Abu Dhabi 38 49 29 49 61 31 43 18 10
Abuja 43 58 33 58 74 34 51 19 11
Addis Abeba 37 48 28 48 59 30 42 17 10
Alger 33 43 25 43 54 26 38 15 8
Ankara 38 51 28 51 63 30 44 17 10
Astana 38 50 29 50 63 30 44 18 10
Aten 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Bangkok 39 52 30 52 64 31 45 18 10
Beirut 40 53 31 53 66 32 46 19 10
Belgrad 33 44 24 44 55 26 38 15 8
Berlin 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Bern 49 66 38 66 83 39 58 22 13
Bogotá 38 52 29 52 65 30 45 17 10
Brasilia 37 50 27 50 64 28 44 17 9
Bryssel 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Budapest 33 44 24 44 55 26 38 15 8
Buenos Aires 43 57 33 57 71 34 50 19 11
Bukarest 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Canberra 42 57 31 57 73 32 50 18 10
Damaskus 31 41 23 41 52 25 36 15 8
Dar es Salaam 38 50 28 50 62 30 44 17 10
Dublin 39 52 29 52 65 30 45 17 10
Genéve 49 66 38 66 83 39 58 22 13
Haag 38 51 28 51 64 30 44 17 10
Hanoi 35 45 26 45 56 28 40 17 9
Hongkong 47 62 36 62 78 38 55 21 13
Jakarta 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Kabul 33 44 26 44 56 27 41 16 9
Kairo 34 44 26 44 54 27 39 16 9
Kathmandu 32 42 24 42 52 26 37 16 8
Kiev 33 44 24 44 56 26 38 16 8
Kuala Lumpur 37 48 28 48 60 29 43 18 10
Köpenhamn 45 62 35 62 78 35 54 20 11
Lima 38 51 29 51 65 30 45 17 10
Lissabon 36 48 27 48 61 28 42 17 9
London 41 54 31 54 68 32 48 19 11
Los Angeles 41 55 31 55 69 33 48 19 11
Lusaka 33 44 24 44 55 26 39 16 8
Madrid 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Maputo 39 52 29 52 65 30 45 18 10
Mexico 33 44 24 44 56 26 38 16 8
Minsk 32 42 23 42 53 25 37 15 8
Moskva 47 65 36 65 83 37 57 19 11
Murmansk 40 55 30 55 71 31 48 17 9
Nairobi 37 48 28 48 59 29 42 17 10
New Delhi 36 47 27 47 58 29 42 17 9
New York 41 55 31 55 69 33 48 19 11
Nicosia 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Oslo 51 70 39 70 89 40 61 22 13
Ottawa 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Paris 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Peking 49 65 38 65 79 36 58 22 13
Petrozavodsk 40 55 30 55 71 31 48 17 9
Prag 34 45 25 45 57 27 39 16 8
Pretoria 32 42 23 42 52 25 37 15 8
Pristina 32 43 23 43 53 25 37 15 8
Rabat 34 44 25 44 55 26 39 16 8
Ramallah 44 59 34 59 74 35 52 20 11
Reykjavik 42 56 32 56 70 33 49 19 11
Riad 36 46 27 46 57 29 41 17 9
Riga 35 47 26 47 59 28 41 16 9
Rom 39 52 29 52 65 30 45 17 10
S:t Petersburg 40 55 30 55 71 31 48 17 9
Santiago de Chile 36 49 27 49 61 28 42 17 9
Shanghai 49 65 38 65 82 39 58 22 13
Singapore 45 61 35 61 76 36 53 20 12
Sofia 35 46 25 46 58 27 40 16 9
Stockholm 43 59 33 59 75 34 52 19 11
Strasbourg 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Söul 48 65 37 65 81 38 57 22 13
Tallinn 36 47 26 47 60 28 41 16 9
Teheran 38 49 29 49 61 30 44 18 10
Tel Aviv 44 59 34 59 74 35 52 20 11
Tokyo 47 66 36 66 84 37 57 20 12
Tunis 32 41 23 41 51 25 36 15 8
Warszawa 34 45 25 45 56 26 39 16 8
Washington 41 55 31 55 69 33 48 19 11
Wien 39 53 29 53 66 31 46 18 10
Vilnius 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Windhoek 31 40 22 40 50 24 35 15 8
Yangon 36 49 27 49 61 29 43 17 9
Zagreb 35 46 25 46 58 27 40 16 9

Bilaga 9

MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.