1094/2015

Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015

Lag om ändring av ordningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i ordningslagen (612/2003) 22 och 23 §, av dem 22 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 723/2010, och

ändras 9 § 2 mom. som följer:

9 §
Farliga föremål

Saluföring av teleskopbatonger är förbjuden, om inte förvärvaren är en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller en anordnare av utbildning i användning av maktmedel enligt lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015). Det är förbjudet att inneha teleskopbatonger på allmän plats och i ett trafikmedel på allmän plats, utom om den som innehar vapnet är en i lagen om privata säkerhetstjänster avsedd väktare anställd av en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller ordningsvakt i arbetsuppdrag eller om det finns någon sådan godtagbar orsak till innehavet som har samband med överlåtelse av teleskopbatongen eller något annat bestäms i 12 § i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 22/2014
FvUVB 57/2014
RSv 351/2014

  Helsingfors den 21 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.