1093/2015

Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015

Lag om upphävande av 5 § 2 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 5 § 2 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006), sådant det lyder i lag 1346/2014.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 22/2014
FvUVB 57/2014
RSv 351/2014

  Helsingfors den 21 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.