1091/2015

Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015

Lag om upphävande av 22 § 1 mom. i lagen om friluftsliv

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen om friluftsliv (606/1973) 22 § 1 mom., sådant det lyder i lag 534/1999.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 22/2014
FvUVB 57/2014
RSv 351/2014

  Helsingfors den 21 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.