1084/2015

Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015

Lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 73 § i grundlagen föreskriver, och Ålands lagtings beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) föreskriver,

ändras i självstyrelselagen för Åland 30 § 8 punkten, sådan den lyder i lag 68/2004 och

fogas till 30 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994, 68/2004 och 1176/2009 en ny 9 punkt, i stället för den 9 punkt som upphävts genom lag 1556/1994, som följer:

30 §
Behörighet och förfarande i förvaltnings- ärenden

Förvaltningen i angelägenheter som faller inom rikets lagstiftningsbehörighet ankommer på riksmyndigheterna med iakttagande av följande:


8) de uppgifter som enligt lagstiftningen om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare samt lagstiftningen om framställning och användning av gifter ankommer på en riksmyndighet, ska i landskapet skötas av landskapsregeringen eller av någon annan myndighet som anges i landskapslag,

9) de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur ankommer på en riksmyndighet eller på kommunerna, ska i landskapet skötas av landskapsregeringen eller av någon annan myndighet som anges i landskapslag,Denna lag träder i kraft den 1 september 2015.

RP 217/2014
GrUB 5/2014
Rsv 196/2014

  Helsingfors den 21 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.