1079/2015

Helsingfors den 20 augusti 2015

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i förordningen om inbördes rättshjälp mellan de nordiska länderna genom delgivning och bevisupptagning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om inbördes rättshjälp mellan de nordiska länderna genom delgivning och bevisupptagning (470/1975) 6 § 2 mom. och 7 § som följer:

6 §

Om ett delgivningsintyg eller någon annan motsvarande handling som upprättats med anledning av en framställning om delgivning har avfattats på något annat språk än danska, norska eller svenska, ska till intyget eller handlingen fogas en bestyrkt översättning till något av dessa språk.

7 §

Den myndighet som har begärt rättshjälp svarar själv för översättningen av sina egna handlingar. För översättningen av övriga handlingar som ska fogas till begäran om rättshjälp svarar en part eller någon annan person som har begärt delgivning av en handling.

I fråga om de avgifter och kostnader som tas ut för delgivningen bestäms i statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (1057/2013).


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015.

Helsingfors den 20 augusti 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Lagstiftningsråd
Maarit Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.