863/2015

Helsingfors den 13 juli 2015

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (835/2014) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015. Underpunkt 32 i punkt B i 5 kap. i bilagan samt underpunkt i i underpunkt 3 i punkt A i 7 kap. och underpunkt iii i underpunkt 1 i punkt A i 8 kap. i den bilagan träder dock i kraft den 1 januari 2016. Underpunkt 54 i punkt B i 5 kap och underpunkt 34 i punkt C i 5 kap. i bilagan träder i kraft den 1 augusti 2016. Underpunkt 41 i punkt B i 5 kap. i bilagan träder i kraft den 1 januari 2017. Underpunkt 13 i punkt A i 5 kap. i bilagan träder i kraft den 1 augusti 2017.

Helsingfors den 13 juli 2015

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringssekreterare
Anna Kankaanpää

YRKESINRIKTADE EXAMINA

1 kap.

DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i barn- och familjearbete

2) Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion

3) Grundexamen i teckenspråkshandledning

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för kontakttolk

2) Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

3) Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom

4) Yrkesexamen för instruktör i romkultur

5) Yrkesexamen för kyrkvaktmästare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

2) Specialyrkesexamen för rättstolk

3) Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur

2 kap.

KULTUR

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i audiovisuell kommunikation

2) Grundexamen i visuell framställning

i) Kompetensområdet för grafisk planering

ii) Kompetensområdet för bild- och mediekonst

iii) Kompetensområdet för fotografering

3) Grundexamen inom hantverk och konstindustri

i) Kompetensområdet för produktplanering och -tillverkning

ii) Kompetensområdet för miljöplanering och -byggande

4) Grundexamen i musik

i) Kompetensområdet för musik

ii) Kompetensområdet för musikteknologi

iii) Kompetensområdet för pianostämning

5) Grundexamen inom cirkusbranschen

6) Grundexamen i dans

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för vapensmedsgesäll

2) Yrkesexamen i audiovisuell kommunikation

3) Yrkesexamen inom ädelmetallbranschen

4) Yrkesexamen för bokbindare

5) Yrkesexamen för förgyllare

6) Yrkesexamen för hantverkare

7) Yrkesexamen för glasblåsargesäll

8) Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering

9) Yrkesexamen för restaureringsgesäll

10) Yrkesexamen för producent inom rytmmusik

11) Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll

12) Yrkesexamen för smedsgesäll

13) Yrkesexamen inom inredningsbranschen

14) Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll

15) Yrkesexamen inom teaterbranschen

16) Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst

17) Yrkesexamen för fotograf

18) Yrkesexamen för tapetserare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare

2) Specialyrkesexamen i audiovisuell kommunikation

3) Specialyrkesexamen för ädelmetallbranschen

4) Specialyrkesexamen för bokbindarmästare

5) Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare

6) Specialyrkesexamen för förgyllare

7) Specialyrkesexamen för hantverkarmästare

8) Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare

9) Specialyrkesexamen för restaureringsmästare

10) Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare

11) Specialyrkesexamen för smedsmästare

12) Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare

13) Specialyrkesexamen inom teaterbranschen

14) Specialyrkesexamen för fotograf

15) Specialyrkesexamen för tapetserarmästare

3 kap.

DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom företagsekonomi

i) Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning 

ii) Kompetensområdet för ekonomi- och kontorsservice 

iii) Kompetensområdet för informations- och bibliotekstjänst

B) Yrkesexamen

1) Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

2) Yrkesexamen inom finansbranschen

3) Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning

4) Yrkesexamen inom fastighetsförmedling

5) Yrkesexamen för arbete som teamledare

6) Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation

7) Yrkesexamen i försäljning

8) Yrkesexamen för sekreterare

9) Yrkesexamen i ekonomiförvaltning

10) Yrkesexamen inom tullbranschen

11) Yrkesexamen inom utrikeshandeln

12) Yrkesexamen inom informationsförmedling och logistiska tjänster

13) Yrkesexamen för expeditionsvakt

14) Yrkesexamen för företagare

C) Specialyrkesexamen

1) Specialyrkesexamen i ledarskap

2) Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln

3) Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation

4) Specialyrkesexamen för matmästare

5) Specialyrkesexamen i ekonomi- och personalförvaltning

6) Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln

7) Specialyrkesexamen för informationsförmedling och logistiska tjänster

8) Specialyrkesexamen i företagsledning

9) Specialyrkesexamen för företagsrådgivare

4 kap.

DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

i) Kompetensområdet för mikrostöd 

ii) Kompetensområdet för programmering

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

C) Specialyrkesexamen

1) Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

5 kap.

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom bilbranschen

i) Kompetensområdet för bilplåtslagning

ii) Kompetensområdet för billackering

iii) Kompetensområdet för bilförsäljning

iv) Kompetensområdet för bilteknik

v) Kompetensområdet för reparation av motordrivna småmaskiner

vi) Kompetensområdet för reservdelsförsäljning

2) Grundexamen inom livsmedelsbranschen

i) Kompetensområdet för livsmedelsteknologi

ii) Kompetensområdet för bageribranschen

iii) Kompetensområdet för köttbranschen

iv) Kompetensområdet mejeribranschen

3) Grundexamen inom gruvbranschen

4) Grundexamen i ur- och mikromekanik

i) Kompetensområdet för urbranschen

ii) Kompetensområdet för mikromekanik

5) Grundexamen inom fastighetsservice

i) Kompetensområdet för fastighetsskötsel

ii) Kompetensområdet för lokalvård

6) Grundexamen inom maskin- och metallbranschen

i) Kompetensområdet för automationsteknik och underhåll

ii) Kompetensområdet för gjutningsteknik

iii) Kompetensområdet för tillverkningsteknik

7) Grundexamen inom laboratoriebranschen

8) Grundexamen i flygplansmekanik

i) Kompetensområdet för flygteknik

ii) Kompetensområdet för flygplansmekanik

9) Grundexamen i flygledning

10) Grundexamen i logistik

i) Kompetensområdet för transportservice

ii) Kompetensområdet för flygplatsservice

iii) Kompetensområdet för lagerservice

11) Grundexamen inom lantmäteribranschen

12) Grundexamen i sjöfart

i) Kompetensområdet för däcks- och maskinreparationer

ii) Kompetensområdet för däcksbefäl

iii) Kompetensområdet för maskinbefäl

iv) Kompetensområdet för eldrift

13) Grundexamen inom mediebranschen

i) kompetensområdet för audiovisuell kommunikation

ii) kompetensområdet för publikationsproduktion

iii) kompetensområdet för tryckeriproduktion

14) Grundexamen i plast- och gummiteknik

i) Kompetensområdet för gummiteknik

ii) Kompetensområdet för plastteknik

15) Grundexamen i grafisk kommunikation

i) Kompetensområdet för tryckeriteknik

ii) Kompetensområdet för layout

16) Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

i) Kompetensområdet för ytbehandling av metallprodukter

ii) Kompetensområdet för ytbehandling av trävaror

iii) Kompetensområdet för ytbehandling inom byggbranschen

17) Grundexamen inom processindustrin

i) Kompetensområdet för bioteknik

ii) Kompetensområdet för kemisk teknik

iii) Kompetensområdet för skivindustrin

iv) Kompetensområdet för pappersindustrin

v) Kompetensområdet för sågindustrin

18) Grundexamen inom träbranschen

19) Grundexamen inom byggnadsbranschen

i) Kompetensområdet för stenbranschen

ii) Kompetensområdet för jordbyggnad

iii) Kompetensområdet för schaktningsmaskintransport

iv) Kompetensområdet för husbyggnad

20) Grundexamen inom el- och automationsteknik

21) Grundexamen inom husteknik

i) Kompetensområdet för isolering och montering av byggnadsplåt

ii) Kompetensområdet för ventilationsmontering

iii) Kompetensområdet för kylmontering

iv) Kompetensområdet för rörmontering

22) Grundexamen i teknisk planering

23) Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen

i) Kompetensområdet för skobranschen

ii) Kompetensområdet för textilvård

iii) Kompetensområdet för textilteknik

iv) Kompetensområdet för beklädnad

24) Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik

25) Grundexamen inom säkerhetsbranschen

26) Grundexamen i båtbyggnad

27) Grundexamen inom tapetsering och inredning

i) Kompetensområdet för inredning

ii) Kompetensområdet för tapetsering

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för fordonskranförare

2) Yrkesexamen för yrkesdykare (en del av examen utgörs av examen för lättdykare)

3) Yrkesexamen för arbetsledning inom bil- och transportbranschen

4) Yrkesexamen för automationsmontör

5) Yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker

6) Yrkesexamen för billackerare

7) Yrkesexamen för bilförsäljare

8) Yrkesexamen för digital tryckare

9) Yrkesexamen för livsmedelsförädlare

10) Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin

11) Yrkesexamen för personbilsmekaniker

12) Yrkesexamen för hissmontör

13) Yrkesexamen för svetsare

14) Yrkesexamen för ventilationsmontör

15) Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem

16) Yrkesexamen inom skobranschen

17) Yrkesexamen för efterbearbetare inom tryckmedia

18) Yrkesexamen inom gruvbranschen

19) Yrkesexamen för fjärrvärmemontör

20) Yrkesexamen inom kemisk industri

21) Yrkesexamen i fastighetsservice

22) Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik

23) Yrkesexamen för stenarbetare

24) Yrkesexamen för konditor

25) Yrkesexamen för maskinmontör

26) Yrkesexamen för verkstadsmekaniker

27) Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare

28) Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner

29) Yrkesexamen inom gummibranschen

30) Yrkesexamen inom underhåll

31) Yrkesexamen för kylmontör

32) Yrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen

33) Yrkesexamen i glaskeramik

34) Yrkesexamen inom lasthantering

35) Yrkesexamen för golvläggare

36) Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen

37) Yrkesexamen inom bageriindustrin

38) Yrkesexamen för bagare

39) Yrkesexamen för flygfältsservice

40) Yrkesexamen i flygplansmekanik

41) Yrkesexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen

42) Yrkesexamen inom skivbranschen

43) Yrkesexamen i plåtteknik

44) Yrkesexamen för köttförädlare

45) Yrkesexamen i köttkontroll

46) Yrkesexamen inom köttindustrin

47) Yrkesexamen för busschaufför

48) Yrkesexamen för låssmed

49) Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör

50) Yrkesexamen för målare

51) Yrkesexamen inom lantmäteribranschen

52) Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen

53) Yrkesexamen för mjölkförädlare

54) Yrkesexamen inom mediebranschen

55) Yrkesexamen inom meijeriindustrin

56) Yrkesexamen i metallförädling

57) Yrkesexamen för mätare och kalibrerare

58) Yrkesexamen för plastmekaniker

59) Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör

60) Yrkesexamen för läderberedare

61) Yrkesexamen för sotare

62) Yrkesexamen för tryckare

63) Yrkesexamen för grafiker, tryckmedia

64) Yrkesexamen inom pappersindustrin

65) Yrkesexamen för småmaskinsinstallatör

66) Yrkesexamen inom snickeribranschen

67) Yrkesexamen i biltransport av trävaror

68) Yrkesexamen för rörmontör

69) Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare

70) Yrkesexamen i byggproduktion

71) Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter

72) Yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker

73) Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel

74) Yrkesexamen inom däckbranschen

75) Yrkesexamen inom sågbranschen

76) Yrkesexamen för planeringsassistent

77) Yrkesexamen för elmontör

78) Yrkesexamen inom elindustrin

79) Yrkesexamen för elnätsmontör 

80) Yrkesexamen i husbyggnad

81) Yrkesexamen för teknisk isolerare

82) Yrkesexamen inom textilbranschen

83) Yrkesexamen i textilvård

84) Yrkesexamen för industriytbehandlare

85) Yrkesexamen för rörmontör inom industrin

86) Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

87) Yrkesexamen för körsnär

88) Yrkesexamen för vindkraftsmontör

89) Yrkesexamen för verktygstillverkare

90) Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen

91) Yrkesexamen för avgjutare

92) Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller

93) Yrkesexamen för reservdelsförsäljare

94) Yrkesexamen inom lagerbranschen

95) Yrkesexamen för väktare

96) Yrkesexamen för båtbyggare

97) Yrkesexamen inom vattenförsörjning

98) Yrkesexamen för operatör vid kraftverk

99) Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare

100) Yrkesexamen i miljövård

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen

2) Specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen

3) Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare

4) Specialyrkesexamen för billackerarmästare

5) Specialyrkesexamen för automationsövermontör

6) Specialyrkesexamen för bilmekaniker

7) Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik

8) Specialyrkesexamen för faktor

9) Specialyrkesexamen för svetsarmästare

10) Specialyrkesexamen för ventilationsmontör

11) Specialyrkesexamen inom skobranschen

12) Specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör

13) Specialyrkesexamen inom kemisk industri

14) Specialyrkesexamen i fastighetsservice

15) Specialyrkesexamen för konditormästare

16) Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare

17) Specialyrkesexamen för verkstadsmästare

18) Specialyrkesexamen inom underhåll

19) Specialyrkesexamen för kylmästare

20) Specialyrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen

21) Specialyrkesexamen för fartygselmästare

22) Specialyrkesexamen inom lasthantering

23) Specialyrkesexamen för golvmästare

24) Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare

25) Specialyrkesexamen för bagarmästare

26) Specialyrkesexamen i flygplansmekanik

27) Specialyrkesexamen för trafikförman

28) Specialyrkesexamen för trafiklärare

29) Specialyrkesexamen för skivmästare

30) Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare

31) Specialyrkesexamen för låssmedsmästare

32) Specialyrkesexamen för målarmästare

33) Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen

34) Specialyrkesexamen inom mediebranschen

35) Specialyrkesexamen i plastteknik

36) Specialyrkesexamen för läderberedarmästare

37) Specialyrkesexamen för sotarmästare

38) Specialyrkesexamen för tryckarmästare

39) Specialyrkesexamen inom pappersindustrin

40) Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare

41) Specialyrkesexamen inom snickeribranschen

42) Specialyrkesexamen för rörmontör

43) Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen

44) Specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagarmästare

45) Specialyrkesexamen för rotationsmästare

46) Specialyrkesexamen för sågmästare

47) Specialyrkesexamen för ombrytningsmästare

48) Specialyrkesexamen inom elnätsbranschen

49) Specialyrkesexamen för elövermontör

50) Specialyrkesexamen i husbyggnad

51) Specialyrkesexamen i teknik

52) Specialyrkesexamen inom textilbranschen

53) Specialyrkesexamen i textilvård

54) Specialyrkesexamen för arbetsledning inom industrin

55) Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik.

56) Specialyrkesexamen för produktutvecklare

57) Specialyrkesexamen för körsnärsmästare

58) Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

59) Specialyrkesexamen för verktygsmästare

60) Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen

61) Specialyrkesexamen för avgjutarmästare

62) Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare

63) Specialyrkesexamen inom lagerbranschen

64) Specialyrkesexamen för båtmästare

65) Specialyrkesexamen inom miljöområdet

6 kap.

NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom hästhushållning

2) Grundexamen i fiskeri

3) Grundexamen i natur och miljö

i) Kompetensområdet för natur

ii) Kompetensområdet för renskötsel

iii) Kompetensområdet för miljö

4) Grundexamen inom lantbruksbranschen

i) Kompetensområdet för djurskötsel

ii) Kompetensområdet för lantbruksteknologi

iii) Kompetensområdet för lantbruk

iv) Kompetensområdet för pälsdjursuppfödning

5) Grundexamen inom skogsbranschen

i) Kompetensområdet för produktion av skogsenergi

ii) Kompetensområdet för montering av skogsmaskiner

iii) Kompetensområdet för körning av skogsmaskiner

iv) Kompetensområdet för skogsbruk

6) Grundexamen i trädgårdsskötsel

i) Kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel

ii) Kompetensområdet för trädgårdsproduktion

iii) Kompetensområdet för grönsektorn

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för arborist

2) Yrkesexamen inom bioenergibranschen

3) Yrkesexamen för djurskötare

4) Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide

5) Yrkesexamen för florist

6) Yrkesexamen för skötare av golfbana

7) Yrkesexamen för hästtränare

8) Yrkesexamen för fiskförädlare

9) Yrkesexamen för fiskodlare

10) Yrkesexamen för fiskeguide

11) Yrkesexamen för hovslagare

12) Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter

13) Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör

14) Yrkesexamen för biodlare

15) Yrkesexamen för skogsmaskinsförare

16) Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk (en del av examen utgörs av yrkesexamen för företagare)

17) Yrkesexamen inom renhushållning

18) Yrkesexamen för ridlärare

19) Yrkesexamen för seminolog

20) Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur

21) Yrkesexamen för grönsektorn

22) Yrkesexamen i gröninredning

23) Yrkesexamen inom vinproduktion

24) Yrkesexamen för odlare

25) Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för floristmästare

2) Specialyrkesexamen för golfbanemästare

3) Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur

4) Specialyrkesexamen inom branschen för naturprodukter

5) Specialyrkesexamen för kartläggare av naturen

6) Specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden

7) Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden

8) Specialyrkesexamen för skogsmästare.

9) Specialyrkesexamen i virkesdrivning

10) Specialyrkesexamen för ridlärare

11) Specialyrkesexamen för viltmästare

12) Specialyrkesexamen för stallmästare

13) Specialyrkesexamen för farmarmästare

14) Specialyrkesexamen för grönsektorn

7 kap.

SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i tandteknik

2) Grundexamen inom hårbranschen

3) Grundexamen inom skönhetsbranschen

i) Kompetensområdet för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater

ii) Kompetensområdet för skönhetsvård och produktrådgivning

4) Grundexamen i idrott

5) Grundexamen inom läkemedelsbranschen

i) Kompetensområdet för apoteksbranschen

ii) Kompetensområdet för läkemedelsbranschen

6) Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

i) Kompetensområdet för kundbetjäning och informationshantering

ii) Kompetensområdet för akutvård

iii) Kompetensområdet för fotvård

iv) Kompetensområdet för rehabilitering

v) Kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga

vi) Kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

vii) Kompetensområdet för sjukvård och omsorg

viii) Kompetensområdet för munhälsovård

ix) Kompetensområdet för handikappomsorg

x) Kompetensområdet för äldreomsorg

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för massör

2) Yrkesexamen inom hårbranschen

3) Yrkesexamen i fotvård

4) Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

5) Yrkesexamen i gipsning

6) Yrkesexamen i idrott

7) Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare

8) Yrkesexamen för obduktionspreparator

9) Yrkesexamen för optisk slipare

10) Yrkesexamen för familjedagvårdare

11) Yrkesexamen i arbete bland missbrukare

12) Yrkesexamen för tränare

13) Yrkesexamen för instrumentskötare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för massör

2) Specialyrkesexamen inom hårbranschen

3) Specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen

4) Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

5) Specialyrkesexamen för gipsningsmästare

6) Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare

7) Specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare

8) Specialyrkesexamen i psykiatrisk vård

9) Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade

10) Specialyrkesexamen i arbetslivsträning

11) Specialyrkesexamen för tränare

12) Specialyrkesexamen i äldreomsorg

13) Specialyrkesexamen för instrumentskötare

8 kap.

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen

i) Kompetensområdet för kundservice

ii) Kompetensområdet för hotellservice

iii) Kompetensområdet för matservice

2) Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice

i) Kompetensområdet för hemarbetsservice

ii) Kompetensområdet för rengöringsservice

3) Grundexamen i turism

i) Kompetensområdet för försäljning av turismservice och informationstjänst

ii) Kompetensområdet för turismservice

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för hotellreceptionist

2) Yrkesexamen inom hushållsservice

3) Yrkesexamen för anstaltsvårdare

4) Yrkesexamen i landsbygdsturism

5) Yrkesexamen i programtjänster för turister

6) Yrkesexamen för guide

7) Yrkesexamen inom resebyråbranschen

8) Yrkesexamen för restaurangkock

9) Yrkesexamen för kock i storhushåll

10) Yrkesexamen för servitör

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för barmästare

2) Specialyrkesexamen för dietkock

3) Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

4) Specialyrkesexamen för städtekniker

5) Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.