791/2015

Helsingfors den 25 juni 2015

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om inrikesministeriet (1056/2013) 7 §, sådan den lyder i förordning 19/2015, som följer:

7 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för lagstiftningsdirektören annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

2) för förvaltningsdirektören och andra direktörer behörighet i enlighet med 43  § 1 mom. 3 punkten i reglementet för statsrådet,

3) för polisdirektören annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt eller utöver polisbefälsexamen sådan lämplig högre högskoleexamen som avses i polisförvaltningsförordningen (158/1996), förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

4) för regeringsråd behörighet i enlighet med 43  § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet och för regeringsråd som är enhetschefer dessutom i praktiken visad ledarförmåga,

5) för inspektionsrådet, för utvecklingsråd och andra råd samt för konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

6) för lagstiftningsråd annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med lagberedning,

7) för regeringssekreterare behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet,

8) för polisöverinspektörer annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt eller utöver polisbefälsexamen sådan lämplig högre högskoleexamen som avses i polisförvaltningsförordningen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till ansvarsområdet,

9) för polisjurister annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

10) för polisinspektörer polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet.


Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2015.

Helsingfors den 25 juni 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.