790/2015

Helsingfors den 26 juni 2015

Lag om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gymnasielagen (629/1998) 19 § 2 mom. och 28 § 1 mom., av dem 19 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1044/2013, som följer:

19 §
Ansökan om inträde

Bestämmelser om förfarandet vid ansökan till utbildning som avses i denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Studiesociala förmåner

Undervisningen är avgiftsfri för studerandena. Avgifter kan dock tas ut hos studerande som avses i 20 § 4 mom. samt för studentexamen som avses i 18 § och prov som avses i 12 § 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

RP 3/2015
KuUB 1/2015
RSv 2/2015�

Helsingfors den 26 juni 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.