785/2015

Helsingfors den 10 juni 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Landsbygdsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Landsbygdsverkets avgiftsbelagda prestationer (772/2007) 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 719/2009, som följer:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För utlåtanden enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken tar Landsbygdsverket ut en tidsbaserad avgift 49 euro/timme. För behandling av Flegtlicenser tas det ut en avgift på 390 euro.

I årlig övervakningsavgift för klassificering av slaktkroppar tas det ut en grundavgift på 2 400 euro samt en tilläggsavgift på 59 cent för slaktade och klassificerade nötkreatur och 3 cent för svin. För slakterier där det slaktas under 75 vuxna nötkreatur per vecka eller under 200 grisar per vecka som årligt genomsnitt är grundavgiften 1 200 euro. Av slakterier som huvudsakligen slaktar får tas det ut en årlig grundavgift på 800 euro.

Övervakningsavgiften tas ut två gånger per år på basis av de rapporter som slakterierna skickar till Landsbygdsverket. Grundavgiften tas ut till halva beloppet vid vartdera tillfället.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Helsingfors den 10 juni 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.