777/2015

Helsingfors den 17 juni 2015

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen (274/2002) 3 §, sådan den lyder i förordningarna 264/2009, 476/2013 och 127/2015, som följer:

3 §
Skyldighet att utse säkerhetsrådgivare

Verksamhetsidkaren ska utse en eller flera säkerhetsrådgivare för att sköta föreskrivna uppgifter under verksamhetsidkarens tillsyn.

En säkerhetsrådgivare behöver dock inte utses, om

1) transport av farliga ämnen sker under försvarsmaktens tillsyn eller med försvarsmaktens fordon,

2) transport av farliga ämnen bedrivs tillfälligt i hemlandet, förutsatt att verksamheten orsakar endast minimal fara för människor, miljön eller egendom,

3) transport av farliga ämnen

a) uppfyller villkoren i punkt 1.1.3 eller 1.7.1.4. eller i kapitel 3.4 eller 3.5 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg,

b) är sådana transporter som avses i bilaga C till den föreskrift som nämns i underpunkt a,

4) transport av farliga ämnen uppfyller villkoren i punkt 1.1.3 eller 1.7.1.4 eller i kapitel 3.4 eller 3.5 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på järnväg,

5) transporter av farliga ämnen och tillfällig förvaring av dem endast sker inom hamnområden eller på flygplatser.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Helsingfors den 17 juni 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.