767/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015

Lag om ändring av 10 § i ordningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ordningslagen (612/2003) 10 § 4 mom. som följer:

10 §
Innehav av föremål och ämnen som lämpar sig för att skada någon annan

Innehav av skjutvapen, gassprayer, effektiva luftvapen och explosiva varor regleras i skjutvapenlagen (1/1998), lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och i förordningen om explosiva varor (473/1993).


Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 20/2014
FvUB 48/2014
RSv 317/2014

  Helsingfors den 12 juni 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.