760/2015

Helsingfors den 11 juni 2015

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen (60/2004) 7 § som följer:

7 §
Behörighetsvillkor

Allmänna behörighetsvillkor för tjänsterna vid Kommunikationsverket är sådana kunskaper och sådan förmåga som krävs för att tjänsten ska kunna skötas med framgång. Av en enhetschef som lyder direkt under generaldirektören krävs dessutom högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten samt ledarförmåga.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Helsingfors den 11 juni 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.