730/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015

Lag om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 670/2015, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

En förseelse som leder till bötesstraff får inte handläggas i ett förfarande enligt denna lag, om den som begått förseelsen har förelagts minst tre bötesstraff i enlighet med denna lag som påföljd för andra förseelser som han eller hon begått under det år som föregått förseelsen, och detta, med anledning av att gärningarna är likartade, som helhet betraktat utvisar likgiltighet för förbud och påbud i lag.


Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

RP 291/2014
LaVB 36/2014
RSv 363/2014

  Helsingfors den 12 juni 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.