703/2015

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras 19 kap. 2 § 1 mom. i kyrkoordningen (1055/1993), sådant det lyder i kyrkomötets beslut 415/2014, som följer:

19 kap.

Stiftets övriga förvaltning

2 §

Behörig som prästassessor är en sådan präst som innehar ett tillsvidare gällande tjänsteförhållande i en församling eller kyrklig samfällighet i stiftet och som har avlagt högre pastoralexamen. En prästassessor väljs för tre år åt gången.Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 2015.

Åbo den 8 maj 2015

För kyrkomötet


Kari MäkinenÄrkebiskop


Katri KuuskoskiKyrkomötets generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.