690/2015

Helsingfors den 28 maj 2015

Statsrådets förordning om kommissionen för informationssystem för jordbrukets redovisningsuppgifter

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Kommissionen för informationssystem för jordbrukets redovisningsuppgifter och kommissionens uppgifter

Kommissionen för informationssystem för jordbrukets redovisningsuppgifter sköter de uppgifter som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen, nedan förordningen om insamling av redovisningsuppgifter.

2 §
Kommissionens sammansättning

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter kommissionen för informationssystem för jordbrukets redovisningsuppgifter för tre år i sänder.

Kommissionen har en ordförande, en vice ordförande och högst tio andra medlemmar med personliga ersättare samt en sekreterare. Kommissionen kan dessutom ha högst tre permanenta sakkunniga.

Ordföranden och vice ordföranden ska företräda jord- och skogsbruksministeriet. Medlemmarna ska företräda Naturresursinstitutet, Statistikcentralen, rådgivningsorganisationerna för jordbruket och lantbruksproducenternas centralorganisationer.

3 §
Organisering av verksamheten

Kommissionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av medlemmarna är närvarande.

Kommissionens beslut ska vara enhälliga i enlighet med artikel 6.3 andra stycket i förordningen om insamling av redovisningsuppgifter. Om enighet inte kan uppnås ska jord- och skogsbruksministeriet besluta om valet av de rapportterande företag som avses i artikel 6.2 i förordningen om insamling av redovisningsuppgifter.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om förvaltningen av informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter (932/1995).

Helsingfors den 28 maj 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Katri Valjakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.