660/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av 31 § i lagen om utlämning för brott

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utlämning för brott (456/1970) 31 § 2 mom., sådant det lyder i lag 607/1993, som följer:

31 §

Om justitieministeriet finner att det föreligger hinder mot utlämning av den som tagits i förvar, ska ministeriet omedelbart bestämma att han eller hon ska friges. Om ett sådant hinder inte föreligger och om tingsrätten inte har bestämt att han eller hon ska friges, ska den främmande staten utan dröjsmål underrättas om åtgärden, och samtidigt ska också utsättas den tid, högst 30 eller av särskilda skäl 45 dagar från avsändandet av meddelandet, inom vilken framställning om utlämning ska göras. Om så inte sker, ska den som tagits i förvar friges. Justitieministeriet beslutar om underrättelsen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 231/2014
LaUB 34/2014
RSv 340/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.