650/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av 17 § i lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 17 § 2 mom. 16 punkten, sådan den lyder i lag 1084/2012, och

fogas till 17 § 2 mom., sådant det lyder, den finska språkdräkten i momentet delvis ändrad i lagarna 403/2005, 276/2007, 281/2007 och 1084/2012 samt den svenska språkdräkten i momentet delvis ändrad i lagarna 403/2005, 588/2005, 276/2007, 281/2007 och 1084/2012, en ny 17 punkt som följer:

17 §
Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande av dem

Sekretessbelagda uppgifter i registret får dock utan hinder av sekretessbestämmelserna lämnas ut som följer:


16) till dem som tillverkar och levererar korten och tillstånden de uppgifter som behövs för tillverkningen och leveransen,

17) till Tullen för tullövervakning, beskattning och indrivning samt för att förhindra, avslöja och utreda tullbrott.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 351/2014
FvUB 54/2014
RSv 341/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.